Steun je ons?

Geef jij ons - en TEJO - dat laatste zetje richting de top?


Geef jij ons - en TEJO - dat laatste zetje richting de top?

Dat kan door een rechtstreekse gift te doen op het rekeningnummer BE10 0000 0000 0404 van Koning Boudewijnstichting met als vermelding gift Mont Ventoux 2022 voor TEJO Kortrijk nr 018 0890 00641. Giften vanaf 40 euro op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar.

Wil je met je bedrijf ons project sponsoren?

Neem contact met Piet Dejonckere.

Dit interesseert je misschien ook?